PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

DIAGNOZA DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE ZDROWEGO ŻYWIENIA

 • Problemy priorytetowe szkoły wymagające rozwiązania w zakresie zdrowego żywienia:
 • stworzenie na piśmie własnej polityki dotyczącej zdrowego żywienia;
 • podjęcie działań w celu stworzenia stołówki lub właściwego cateringu;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodziców  i uczniów w zakresie zdrowego żywienia.
 • Działania podjęte w roku szkolnym 2011/2012:
 • zapoznanie członków Rady Pedagogicznej i rodziców z wynikami diagnozy stanu wyjściowego
 • kolportaż materiałów informacyjnych wśród rodziców dotyczących wagi drugiego śniadania i odpowiedniego żywienia w okresie intensywnej nauki
 • przeprowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat roli pierwszego śniadania w żywieniu
 • nawiązanie współpracy z WSSE Olsztyn- oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 • Trudności i Sukcesy:
 • niewystarczająca baza lokalowa (stołówka)
 • problemy finansowe szkoły
 • zaangażowanie członków Rady Pedagogicznej, uczniów i rodziców
 • współpraca ze specjalistami WSSE Olsztyn

diag

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY