PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

Klimat „Dwójki” według nauczycieli

 

1.     Dyrekor pyta mnie o zdanie w sprawach dotyczących życia i pracy szkoły.

2.     Moje zdanie nt. życia i pracy szkoły jest brane pod uwagę.

3.     Moje relacje z dyrekcją są dobre.

4.     Czuję się doceniany  przez dyrektora

5.     Dyrektor udziela mi konstruktywnych informacji zwrotnych dot. mojej pracy.

6.     Dyrektor udziela mi pomocy, gdy jej potrzebuję.

7.     Relacje między nauczycielami są dobre.

8.     Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują.

9.     Mogę otrzymać pomoc od innych nauczycieli, gdy jej potrzebuję.

10.  Moi uczniowie traktują mnie z szacunkiem.

11.  Czuję, że uczniowie mnie lubią.

12.  Moim uczniom zależy na tym by umieć ( wiedza i umiejętności)

13.  Uczniowie przestrzegają ustalonych reguł współpracy

14.  Moje relacje z rodzicami uczniów są dobre.

15.  Większość rodziców uczniów współpracuje ze mną w sprawach swoich dzieci.

Mogę liczyć na pomoc wielu rodziców uczniów, gdy tego potrzebuję.

Klimat „Dwójki” według nauczycieli

 

1.      Dyrekor pyta mnie o zdanie w sprawach dotyczących życia i pracy szkoły.

2.      Moje zdanie nt. życia i pracy szkoły jest brane pod uwagę.

3.      Moje relacje z dyrekcją są dobre.

4.      Czuję się doceniany  przez dyrektora

5.      Dyrektor udziela mi konstruktywnych informacji zwrotnych dot. mojej pracy.

6.      Dyrektor udziela mi pomocy, gdy jej potrzebuję.

7.      Relacje między nauczycielami są dobre.

8.      Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują.

9.      Mogę otrzymać pomoc od innych nauczycieli, gdy jej potrzebuję.

10.   Moi uczniowie traktują mnie z szacunkiem.

11.   Czuję, że uczniowie mnie lubią.

12.   Moim uczniom zależy na tym by umieć ( wiedza i umiejętności)

13.   Uczniowie przestrzegają ustalonych reguł współpracy

14.   Moje relacje z rodzicami uczniów są dobre.

15.   Większość rodziców uczniów współpracuje ze mną w sprawach swoich dzieci.

16.   Mogę liczyć na pomoc wielu rodziców uczniów, gdy tego potrzebuję. 

naucz

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY