PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

Klimat „Dwójki” zdaniem rodziców

 1. W szkole mojego dziecka są jasno określone zasady współpracy z rodzicami.
 2. Jestem pytany o zdanie w sprawach dot. życia i pracy klasy  lub szkoły.
 3. Moje zdanie nt. życia i pracy klasy lub szkoły jest brane pod uwagę.
 4. Jestem zachęcany do udziału w życiu i pracy klasy lub szkoły.
 5. Dyrektor szkoły i nauczyciele są dla mnie życzliwi.
 6. Nauczyciele udzielają mi wyczerpujących informacji o postępach i  zachowaniu mojego dziecka w szkole.
 7. Nauczyciele i dyrektor udzielają mi pomocy w sprawach mojego dziecka, gdy jej potrzebuję.
 8. Nauczyciele są dla mojego dziecka życzliwi.
 9. Nauczyciele traktują moje dziecko sprawiedliwie.
 10. Nauczyciele dostrzegają to, w czym moje dziecko jest dobre.
 11. Nauczyciele pomagają mojemu dziecku, kiedy ma jakieś kłopoty. 

rodzic

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY