PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

ohlXLVI Olimpiada Historyczna

W tym roku szkolnym do etapu pisemnego XLVI Olimpiady Historycznej przystąpiło aż 15 uczniów, którzy na pierwszej części etapu szkolnego napisali pracę na jeden wybrany temat z zakresu:

Starożytność: Przemiany ustroju  w starożytnym Rzymie.

Średniowiecze: Miejsce uniwersytetu w kulturze średniowiecznej Europy.

Nowożytność: Unie Korony/Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej.

Historia XIX w.: Rewolucja przemysłowa w XIX wieku i jej skutki.  

Historia XX w.: Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola prezydenta w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej.  

Historia regionu: Aktywne kobiety w moim regionie w XIX-XX w. Charakterystyka postaci na wybranych przykładach.

Po weryfikacji pracy pisemnej do drugiej części etapu szkolnego zakwalifikowało się 10 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ustnego z zakresu historii całej podstawy programowej profilu rozszerzonego.

Wymaganą liczbę punktów, aby dostać się do etapu okręgowego otrzymali (kolejność według opiekunów):

Nikodem Kalman, opiekun Anna Brzostek

Patrycja Kowalska, opiekun Anna Brzostek

Rafał Grzelka, opiekun Hanna Janik

Piotr Wójcicki, opiekun Beata Fronczak-Duńczyk, Hanna Janik

Damian Woda, opiekun Beata Fronczak-Duńczyk

Natalia Ochocka, opiekun Beata Fronczak-Duńczyk

Matylda Wanago, opiekun Beata Fronczak-Duńczyk

Patryk Mrozicki, opiekun Beata Fronczak-Duńczyk

Marek Malinowski, opiekun Mariusz Tyl

Aleksandra Horoszko, opiekun Mariusz Tyl

ohl

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY