1X   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
AMERICAN CINEMA

Olsztyn  2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu, który będzie poświęcony tematyce kina amerykańskiego.

Etap pierwszy- eliminacje wewnątrzszkolne odbędą się dnia 11 marca (środa) 2020 r. o godz. 10:00 (45 minut). Etap pierwszy polega na rozwiązaniu pisemnego testu składającego się z 50 pytań typu zamkniętego z wiedzy dotyczącej historii kina amerykańskiego, sławnych aktorów i aktorek, gatunków filmu (film genres) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Etap drugi- finał konkursu, do którego przystępują laureaci konkursu wewnątrzszkolnego, to kolejny 60-minutowy test (zadania typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie, pytania otwarte, itp.) obejmujący wiedzę na temat historii kina amerykańskiego, muzyki filmowej, nagród Akademii Filmowej (Academy Awards ‘Oscars’), sławnych reżyserów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Etap drugi konkursu odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) w ZSO Nr 1 w Olsztynie,   ul. Małłków 3, o godz. 10:00.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) w ZSO Nr 1 w Olsztynie, o godzinie 9:15.

Chęć udziału należy zgłosić do dnia 6 marca 2019 r. (piątek) u swojego nauczyciela lub poprzez Librusa (wiadomość do Jolanty Maj).

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

 

REGULAMIN 

OŚWIADCZENIE