sukcesCollegium Rhetoricum
2 miejsce w Polsce w turnieju DeBBaty

W dniach 25-26.09.2020 reprezentowaliśmy naszą szkołę w ogólnopolskim turnieju debat oksfordzkich. Etap regionalny wygraliśmy w lutym, a we wrześniu 10 drużyn z całej Polski spotkało się na specjalnej platformie online w fazie finałowej turnieju. Ostatecznie nasza drużyna zajęła 2 miejsce w Polsce!

pileckiKsiążki o polskiej historii pisane przez zachodnich autorów przynoszą więcej pożytku niż szkody
Debaty online z Instytutem Pileckiego w Warszawie

Dnia 24.09.2020 dwie reprezentacje naszej szkoły wzięły udział w debatach sparingowych Turnieju Pileckiego. Teza, nad którą się pochyliliśmy brzmiała: Książki o polskiej historii pisane przez zachodnich autorów przynoszą więcej pożytku niż szkody. Debaty odbywały się na poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym. Reprezentacja na poziomie zaawansowanym zmierzyła się z drużyną II LO w Krakowie, pokonując drużynę z Krakowa 2 do 1.

indeksCollegium Rhetoricum
debatuje online w sparingach ogólnopolskich projektu Fundacji Nowy Głos

W piątek 18.09.2020 o godz. 17:00 reprezentacja naszej szkoły zmierzyła się z drużyną VI LO w  Krakowie. Pochyliliśmy się nad tezą: „Demonizacja Rosji w krajach Europy Wschodniej przyniosła więcej szkód niż pożytku”.

Instrukcja logowania do
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS
przez uczniów i rodziców.

PUO Olsztyn

UCZ SIĘ Z NAMI WIECZORAMI

Najstarsza szkoła wieczorowa w Olsztynie

Zapisy do szkoły ruszyły!   Skorzystaj z okazji!   

Zapisz się już dzisiaj albo jutro – nie czekaj!
                                                                     więcej...

Zapisy do szkoły ruszyły!   Skorzystaj z okazji!   

Zapisz się już dzisiaj albo jutro – nie czekaj!

UCZ SIĘ Z NAMI WIECZORAMI

Najstarsza szkoła wieczorowa w Olsztynie

ISTNIEJEMY OD 1945 ROKU

WYKSZTAŁCILIŚMY PONAD 4500 ABSOLWENTÓW

Przyjazne uczniom grono pedagogiczne

Za totalne 0 zł - żadnych ukrytych kosztów!

(nie płacisz opłat rekrutacyjnych, opłat za egzaminy poprawkowe lub za powtarzanie semestru)

W prowadzonym przez Miasto Olsztyn

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

DLA DOROSŁYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1

w OLSZTYNIE

ul. MAŁŁKÓW 3

Świetna lokalizacja - centrum miasta

(blisko Ratusza , za Teatrem im

. Jaracza, blisko dworca PKP i PKS)

ZADZWOŃ:         tel. 0-89 527-24-55

NAPISZ DO NAS:        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAJRZYJ NA STRONĘ:       www.zso1.olsztyn.pl

ZACZNIJ UCZYĆ SIĘ U NAS

II, III klasa liceum ogólnokształcącego po gimnazjum

lub po zasadniczej szkole zawodowej (przyjmujemy od razu do II klasy)

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ WŁAŚNIE U NAS?

U NAS MASZ MOŻLIWOŚĆ:

  • systematycznie opanowywać materiał,
  • korzystać z pomocy doświadczonych nauczycieli,
  • lepiej przygotować się do egzaminów.
  • ZAJĘCIA TYLKO 3-4 RAZY W TYGODNIU

WŁAŚNIE  DLATEGO POTRZEBNA CI JEST  NASZA WIECZORÓWKA

Zapraszamy: - osoby chcące powtórzyć semestr III (klasa 2) lub semestr 5 (klasa 3),

- osoby, które chcą zmienić swoją obecną szkołę z różnych względów (nie otrzymały promocji do następnej klasy, nie zdały egzaminu poprawkowego.)

tydzien otwartyWitamy! Ponieważ nie możemy zaprosić Was w tym roku w nasze progi, postanowiliśmy dostarczyć kawałek Dwójki wprost pod Wasze drzwi. 

Codziennie podczas TyGodnia Otwartego on-line będziemy starali się pokazać Wam, jaką szkołą jest Dwójka. Życzymy miłego odbioru i do zobaczenia we wrześniu!

Gdybyście jeszcze nie śledzili naszego Facebooka, zapraszamy TUTAJ

 

Oferta

 

 

 TyDzień Otwarty 2020.
Wyjazdy, imprezy tematyczne , sport, zaplecze sportowe.

    

TyDzień Otwarty 2020.
Chór, koło teatralne, Grupa Musicalowa Rewolucja.
 

 

 
,

 

 

TyDzień Otwarty.
Koło japońskiego, Działalność dobroczynna, Gazetka Szafot

 

 

TyDzień Otwarty.
Klasa z niemieckim, IELTS, DSD II, Drugie języki.

 

 

TyDzień Otwarty.
Położenie i komunikacja, Sytuacja uczniów spoza Olsztyna , Atmosfera

 

 

TyDzień Otwarty.
Wyróżnienia szkoły, Nauczyciele, Konkursy i sukcesy uczniów

 

 

TyDzień Otwarty 2020. Nauczyciele Dwójki.

 

TyDzień Otwarty 2020.
Refleksje absolwentów przy kawie cz.1

 

TyDzień Otwarty 2020.
Refleksje absolwentów przy kawie cz.2
 

 

   
 
   

 

TyDzień Otwarty 2020.
Refleksje absolwentów przy kawie cz.3

 

 

TyDzień Otwarty 2020.
Refleksje absolwentów przy kawie cz.4

     
 

 

 

s5Caritas, to miłosierdzie w drodze

Caritas w czasach zarazy. Caritas, to miłosierdzie w drodze. Nawet wtedy, kiedy dotykają nas sytuacje, które przez kwarantannę utrudniają wyjście z domu. SKC II LO pomimo pandemii jest obecne w przestrzeni miłości miłosiernej w działaniu. Oczywiście symbolicznie. ALE JEST! Dla przykładu akcja #PomocDlaSeniora i Wielkanocna Siatka Miłosierdzia, to NASZ udział w działalności szpitala polowego w Olsztynie. Potrzeba jedności i pamięci, to solidarność jaką sobie okazujemy i o którą wolontariusze Caritas bardzo proszą.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 ul.  Roberta i Karola Małłków 3 10-113 Olsztyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Roberta i Karola Małłków 3 10-113 Olsztyn

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (089) 527-24-55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Małłków w Olsztynie. Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym, a kontrola wejść osób prowadzona jest przez pracowników obsługi szkoły.

Dostępność do korytarzy i schodów budynku nie jest ograniczona, ale brak jest wind. Dostosowanie stanowi pochylnia przy wejściu głównym oraz schodołaz dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku.

Szkoła nie dysponuje oznakowanymi  miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Ze względów bezpieczeństwa osób korzystających z budynku, ograniczono prawo wstępu do szkoły ze zwierzętami. Zarówno na miejscu, jak również online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak

 

OŚWIADCZNIE  O  DOCHODACH  SKŁADANE
W  ZWIĄZKU  Z UBIEGANIEM O PIENIĘŻNE ŚWIADCZENIE SOCJALNE
(do pobrania)

wypełniony druk wraz załącznikiem (  skan / wyraźne zdjęcie decyzji o zwaloryzowanej rencie / emeryturze )
prosimy przesyłać do 15.04.2020 
na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

usaX   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
AMERICAN CINEMA  Olsztyn  2020
ZMIANA DATY PIERWSZEGO ETAPU

Etap pierwszy- eliminacje wewnątrzszkolne odbędą się dnia

 18 marca (środa) 2020 r. o godz. 11.00

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu, który będzie poświęcony tematyce kina amerykańskiego.

Zgłoszenia: Librus Jolanta Maj

logo granat

Zapraszamy na Dzień Otwarty osoby zainteresowane nauką w naszym liceum!

Przedstawimy Wam warianty kształcenia, zaprezentujemy możliwości rozwijania zainteresowań oraz ugościmy jak potrafimy najlepiej. :)

Nie obędzie się oczywiście bez niespodzianek!

W roku szkolnym 2020/2021
otwieramy siedem klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych.

Zabierzcie rodziców i znajomych.

Do zobaczenia 4 kwietnia!

Wydarzenie FB 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Profilaktyka zdrowotna"

Zahamowanie grypy

Przeziębienie czy grypa?

Instrukcja mycia rąk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 DSC5726Sprawozdanie z konferencji OLSZTYN MUN 2018

W dniach 19 - 21 września 2018 roku  odbyła się 6 edycja Olsztyn Model United Nations – czyli symulacja obrad ONZ w języku angielskim. 68 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i zza granicy wcieliło się w rolę delegatów ONZ z całego świata. Organizatorem przedsięwzięcia był jak co roku Szkolny Klub Europejski z II LO w Olsztynie pod opieką pana Andrzeja Ciesielskiego  przy współpracy z I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie Po raz pierwszy konferencja odbyła się w I LO w Olsztynie. Gościliśmy  uczniów z Ukrainy, Armenii, Niemiec, Gdyni  i wielu olsztyńskich liceów. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Naszymi patronami medialnymi były : TVP 3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn oraz Future Leaders Exchange Flex. Tematem przewodnim konferencji był: Świat w obliczu nagłego skoku technologicznego .

Pierwszego dnia w auli I LO im. Adama Mickiewicza o godzinie 9:30 zaczęła się oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem wszystkich delegatów – General Assembly. Swoje przemówienia wygłosili kolejno Secretary General (Ryszard Wawryczuk), President of General Assembly( Barbara Zyśk ), dyrektor I LO w Olsztynie pani Jolanta Skrzypczyńska ,oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie pan Krzysztof Wiśniewski . Następnie wybrani delegaci wygłosili tzw. opening speech, w obecności wszystkich uczestników i gości OLSZTYN MUN 2018. Następnie delegaci udali się do swoich sal, aby rozpocząć obrady w 5 komisjach, które z kilkoma przerwami na kawę i lunch trwały do godziny 17:00. Były to następujące komisje:

I. Rada Bezpieczeństwa:

Tematy:

1.Kryzys Rohingya-sytuacja w Myanmarze

2.Kwestia prywatności w erze wszechobecnej inwigilacji i zbierania danych

II. Komisja ds. Rozbrojeń i Bezpieczeństwa Międzynarodowego:

Tematy:

1.Kontrola wykorzystywania bezzałogowych bojowych statków kosmicznych

2.Nielegalny handel bronią

III. Komisja ds Statusu Kobiet

Tematy:

1.Dostęp do opieki lekarskiej dla kobiet w ciąży i połogu w krajach rozwijających się

2.Upodmiotowienie kobiet i dziewcząt poprzez edukację

IV. Komisja ds. Narkotyków i Przestępczości:

Tematy:

1.Handel ludźmi

2.Handel narkotykami przez internet

V. Rada Gospodarcza i Społeczna:

Tematy:

1.Automatyzacja i rynek pracy: IV rewolucja przemysłowa

2.Zapewnienie dostępu do edukacji technicznej, zawodowej i szkolnictwa wyższego.

Następnego dnia wszyscy delegaci spotkali się na obradach w swoich komisjach o godzinie 9:00.  Z przerwami na kawę i lunch posiedzenia trwały do godziny 17:00. . Tego samego dnia w godzinach 19:00 -22:00 odbyło się tradycyjne Official Party w klubie „ Studio Domówka”.

Ostatni dzień konferencji rozpoczął się również obradami w komisjach. Podczas obrad odwiedzili nas tzw. Obserwatorzy –czyli uczniowie klas pierwszych I LO oraz ZSO nr 1. Mogli oni wejść na obrady i przyjrzeć się pracy delegatów Planowo po jednej sesji obrad delegaci i goście zgromadzili się w auli I LO na General Assembly. Zostały zaprezentowane wszystkie wypracowane w komisjach rezolucje. Zgodnie z procedurami poddano je głosowaniu.  Później wręczono uczestnikom Certyfikaty Uczestnictwa w OLSZTYN MODEL UNITED NATIONS 2018 . W poszczególnych komisjach wyłoniono  ponadto najlepszych delegatów. O godzinie 17:00 ceremonia dobiegła końca.

Delegaci pytani o wrażenia, zgodnie stwierdzali, iż konferencja zakończyła się sukcesem.  Podkreślali, iż chcieliby spotkać się również za rok.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Wiśniewskiemu i Pani Dyrektor Jolancie Skrzypczyńskiej za wsparcie projektu. Dziękujemy koordynatorom projektu z II LO – Pan Andrzej Ciesielski i Jolanta Maj oraz z I LO - Pani Elżbieta i Robert Szczepkowscy. Dziękujemy wszystkim uczniom z I i II LO za udział i zaangażowanie się w projekt i przygotowanie konferencji na najwyższym poziomie.

Więcej szczegółowych  informacji znajduje się na oficjalnej stronie OLSZTYN Model United Nations –www.mun.olsztyn.pl

Opracowała Jolanta Maj –X 2018

 DSC5726

 DSC5742

 DSC5763

 DSC5839

 DSC5840

 DSC5884

 DSC5894

 DSC5944

 DSC5991