PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

Olsztyn Model United Nations 2014

 

W dniach 24-26.09.2014r. w Olsztynie odbywały się symulacje obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli Olsztyn Model United Nations. Całe przedsięwzięcie, które odbywało się w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, miało na celu przeżycie symulacji obrad prawdziwego delegata w ONZ oraz uświadomienie powagi problemów i konfliktów międzynarodowych na świecie i możliwości zaradzeniu im. Każdy delegat miał przydzielone miejsce i kraj oraz możliwość wcielenia się w prawdziwego polityka, wyrażania swoich przekonań i reprezentacji „swojego” kraju.

Pierwszego dnia ubrani na galowo delegaci z różnych państw stanęli przed drzwiami olsztyńskiego MOK-u . Odebrawszy plakietki oraz teczki udali się do auli, gdzie odbywało się uroczyste rozpoczęcie MUN-a. Każdy uczestnik miał określony czas na zaprezentowanie siebie i swojego kraju. Słuchaliśmy również przemówień przedstawicieli Olsztyn Model United Nations oraz dyrektora LO II w Olsztynie. Po inauguracji wszyscy pojechali do centrum Konferencyjnego w Kortowie aby rozpocząć obrady w swoich komisjach. Tak podzieleni pracowaliśmy do końca konferencji, czyli 26 września.

Ostatniego dnia wszyscy delegaci zebrali się na Zgromadzeniu Ogólnym i wspólnie debatowali nad rezolucjami, które pisali podczas wcześniejszych obrad. Konferencja została oficjalnie zamknięta ok. godziny 15, wcześniej odbywało się podsumowanie i wręczenie nagród najlepszy delegatom oraz głównym organizatorom. Pieczę nad konferencją sprawował profesor Andrzej Ciesielski. Olsztyn Model United Nations nie odbyłby się bez wytrwałego staffu-u, zaangażowania delegatów i determinacji Prezydenta, Sekretarza Generalnego oraz przedstawicieli każdej z komisji.

Zuzanna Pawłowska IE

Roma Fleischer I E

GALERIA

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY