PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

2W trosce o bezpieczeństwo ucznia

Atmosfera bezpieczeństwa psychologicznego zapewnia uczniom, nauczycielom, rodzicom:

        funkcjonowanie w przyjaznym środowisku,

        swobodne wyrażanie opinii, swobodę dyskusji,

        brak lęku przed proszeniem o pomoc,

        budowanie pozytywnych relacji.

 

 

Działania wspierające społeczność ZSO nr 1:

        indywidualizacja nauczania,

        kształtowanie zdolności logicznego myślenia, rozpoznawania emocji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

        wzmacnianie umiejętności podtrzymywania prawidłowych relacji z ludźmi,

        rozwijanie kompetencji społecznych decydujących o sukcesie zawodowym,

        poszerzanie pasji i umiejętności ucznia.

 

Formy realizacji:

        „Mentalna Mapa Klasy”;

        Profilaktyka uzależnień- spektakl i debata tematyczna;

        Seminaria z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego;

        Program edukacyjny TOC (ang. Theory of Constraints- Teoria Ograniczeń);

        „Umowa Honorowa”;

        Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- „Wychowywać, to kochać  i wymagać”- grupowe spotkania warsztatowe z rodzicami;

        Zajęcia warsztatowe promujące techniki pracy umysłowej  i skuteczną komunikację;

        Program edukacyjny- „Dzień Przedsiębiorczości”;

        Szkolna Giełda Talentów- prezentacja twórczości i aktywności własnej młodzieży;

        Spotkania z Ludźmi Sukcesu;

        Młodzieżowe spotkania grupowe w ramach:

Zajęć psychoedukacyjnych, wspierających rozwój osobisty;

„Game Design”;

Uczniowskich prezentacji naukowych;

Spotkań klubu rysunkowego „Sketchbook”;

Koła szachowego;

Poradnictwo psychologiczne

 

Efekty:

        Przyjęte w szkole rozwiązania organizacyjne pozwalają na dostosowanie profilu kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia.

        Uczniowie realizują indywidualne programy nauczania, zdobywają tytuły w licznych konkursach i olimpiadach.

        Uczniowie Gimnazjum posiadają umiejętności niezbędne do samodzielnej aktywności edukacyjnej i społecznej w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

 

        Absolwenci LO wdrożeni są do uczenia się przez całe życie. Posiadają predyspozycje aktywności zawodowej i społecznej.

2

 

3

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY