PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

15DIAGNOZA DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Problemy priorytetowe szkoły wymagające rozwiązania w zakresie aktywności fizycznej:

     kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej i zachęcanie uczniów, pracowników i rodziców do jej zwiększania;

     pozyskanie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń do prowadzenia lekcji WF zgodnych z obowiązującymi normami;

     Podejmowanie działań do zwiększenia atrakcyjności i intensywności lekcji WF.

Działania podjęte w roku szkolnym 2011/2012:

     Organizacja Dnia Sportu

     Obchody Osiedlowego Dnia Dziecka

     Wzbogacenie oferty świadczeń socjalnych dofinansowujących zajęcia na basenie

     Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz hardie wodking 

15

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY