PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

DZIEŃ DAWCY SZPIKU Z FUNDACJĄ DKMS

 

  Dnia 8.02.2017 roku o godzinie 10.00 w II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie odbył się Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją DKMS. Akcja trwała do godziny 16.00 i zakończyła się sukcesem. W czasie 6h udało się nam zarejestrować 60 potencjalnych Dawców komórek macierzystych. Zważając na powagę podejmowanej decyzji, jest to ogromny sukces młodych wolontariuszy. Wiadomość o organizacji tego typu przedsięwzięcia była rozpowszechniana już miesiąc przed właściwym terminem na jednym z portali społecznościowych – facebook. Zaproszenia do udziału w tym dniu zostały również rozesłane do pobliskich szkół średnich.

 

Nastąpiło to od razu po skontaktowaniu się z Fundacją DKMS z siedzibą w Warszawie oraz ustaleniu szczegółów. Na wyżej określony termin zarezerwowaliśmy jedną z sal w Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi w Olsztynie. Wcześniej przeszkoleni wolontariusze będący uczniami naszego liceum, starannie przygotowali salę oraz stanowiska rejestracyjne po czym zabrali się do przyjmowania potencjalnych Dawców. Do dyspozycji mieliśmy 5 stanowisk startowych, przy których nasi goście otrzymywali wszelkich informacji w kwestii dawstwa, po czym w razie braku jakichkolwiek przeciwwskazań, rejestrowali się. Kolejnym krokiem była obecność przy stanowisku końcowym, gdzie obecny tam wolontariusz dokonywał ostatecznego sprawdzania zgodności danych, jak również pobranych materiałów oraz przeprowadzał rozmowę z Dawcą. Po zakończeniu Dnia Dawcy Szpiku, wszystkie zebrane dane oraz wymazy z materiałem genetycznym zapakowano zgodnie z wcześniej dostarczoną nam przez Fundację instrukcją, a następnie przekazano umówionemu kurierowi.

 

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY