PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

szkolazdrowieW bieżącym roku szkolnym 2017/2018 podjęliśmy starania o uzyskanie przez szkołę ZSO Nr1 w Olsztynie
Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie

 

Zgodnie z zasadami ubiegania się o Krajowy Certyfikat SZPZ  Zespół do Spraw Promocji Zdrowia, w składzie-  koordynator Anna Romanowska,   - członkowie: dyr. II LO z oddziałami dwujęzycznymi -  Tomasz Otręba, Jolanta Otręba, Aneta Maszczak,  Małgorzata Bienenda, Jolanta Chlewińska Anna Płocharczyk,  Jolanta Lubowiecka Zduniak, Małgorzata Łukaszewicz, Karol Suszczewicz, Renata Borysewicz-Staniszewska, Marcin Bortkiewicz, Anna Bratkowska, Piotr Jurecki, Małgorzata Komorowska, Beata Maciejewska, Paweł Okręglicki, Elżbieta Witkowicz, Melania Tawkin , dokonali autoewaluacji działań w zakresie czterech standardów tj.:

I Staddard: Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnikom uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości

II Standard :Klimat Społeczny Szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów

III Standard: Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie

IV Standard:  Warunki oraz organizacja i nauki i pracypracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samo-poczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy
z rodzicami
oraz

oceny działań w zakresie dobrego samopoczucia i podejmowania działań dla umocnienia zdrowia.

W autoewaluacji wykorzystane zostały metody i narzędzia dostępne na stronie internetowej www.ore.edu.pl, .

,, Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia” Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej.

Badanie pozwoliło sprawdzić w jakim stopniu Szkoła osiągnęła te standardy i jakie są dotychczasowe efekty podejmowanych działań. Dla  każdego standardu  oraz dobrego samopoczucia i podejmowania działań dla umocnienia zdrowia opracowano problemy priorytetowe oraz mocne i słabe strony działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.  Wyniki autoewaluacji przedstawia prezentacja.

Anna Romanowska

 

AUTOEWALUACJA DZIAŁAŃ W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE - ZSO nr 1 w OLSZTYNIE

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY