nastrone5C o l l e g i u m   R h e t o r i c u m
Retoryka stosowana jako przedmiot obowiązkowy w szkole,
czy może Dworzec Główny w Olsztynie
jako zabytek?

Dnia 15.10.2017 podczas debat szkoleniowych uczniowie z Collegium Rhetoricum pochylili się nad dwoma tezami.

Teza 1: Wpisanie Dworca Głównego PKP w Olsztynie na listę rejestru zabytków będzie zmarnowaną szansą na jego modernizację

Teza 2: Retoryka stosowana powinna być obowiązkowym przedmiotem w szkole średniej

Aktywny udział w debatach wzięli nowi członkowie CR:

Aleksandra Stopka, Jakub Melzacki, Laura Wyłupska, Aleksandra Gościcka, Gabriela Koncewicz, Aleksandra Hermańska, Matylda Wanago, Piotr Kłopotowski, Piotr Wasilewski, Mateusz Giergowski, Ksawery Kulesik, Paulina Trochim.

Drużyny w debatach poprowadzili doświadczeni mówcy CR:

Monika Lenda, Aleksandra Kamińska, Aleksandra Auksztulewicz, Aleksandra Kanaszyc.

Opiekun projektu:

Anna Brzostek

 

nasteon23

nastroen16

nastrone2

nastrone4

nastrone5

nastrone6

nastrone7

nastrone9

nastrone15

nastrone19

na strone