I love to bakeCollegium Rhetoricum
w projekcie DeBBaty

Dnia 18.02.2020 odbyły się w naszej szkole drugie warsztaty w ramach projektu DeBBaty. Panel warsztatowy poprowadziła pani Dorota Kaiper z Fundacji Nowy Głos z Warszawy. Warsztaty miały zakres międzyszkolny – wzięli w nich udział uczniowie z ILO, IILO, XII LO, XIII LO w Olsztynie. Podczas spotkania uczniowie z ILO i IILO uczestniczyli w pokazowej debacie.

Tezę do debaty uczniowie otrzymali od prowadzącej podczas pierwszego spotkania (06.02.2020). Naszą szkolę podczas tego wydarzenia reprezentowali wyłącznie uczniowie klas pierwszych: Bartosz Danisiewicz (1c), Arek Tuzimek (1c), Bartosz Nosek (1c), Adam Cymcyk (1gg).

I love to bake