514Sukcesy gimnazjalistów

Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie zdobyli wiele laurów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/19.

Łącznie mamy 35 laureatów i 27 finalistów różnych konkursów.

Konkurs

Liczba laureatów

Liczba finalistów

Wojewódzki Konkurs J. Polskiego

2

-

Wojewódzki Konkurs J. Angielskiego

6

6

Wojewódzki Konkurs J. Niemieckiego

3

1

Wojewódzki Konkurs J. Francuskiego

1

-

Wojewódzki Konkurs J. Rosyjskiego

1

-

Wojewódzki Konkurs z Historii

-

1

Wojewódzki Konkurs z WOS - u

3

1

Wojewódzki Konkurs z Matematyki

5

2

Wojewódzki Konkurs Biologii

1

2

Wojewódzki Konkurs z Chemii

2

4

Wojewódzki Konkurs z Fizyki

9

7

Wojewódzki Konkurs z Geografii

2

3

Wszystkim laureatom i finalistom oraz ich opiekunom szczerze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz osobistych.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły.