1KLUB PRZEMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W JĘZYKU ANGIELSKIM

24 maja 2018 Klub Przemówień Publicznych w Języku Angielskim podsumował swoją działalność w bieżącym roku szkolnym. Osobom , którym umknęła taka informacja przypominamy, że są to cotygodniowe spotkania, na których uczniowie dyskutują na wybrane przez siebie tematy.

Na ostatnim w tym „sezonie” spotkaniu najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni upominkami a pan dyrektor Krzysztof Wiśniewski wręczył im pamiątkowe dyplomy.

Była to też okazja do pochwalenia się nabytymi umiejętnościami odpowiadając na pytania w języku angielskim zadane przez pana dyrektora.

1