aa150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego 

Dnia 5 grudnia 2017 roku uczniowie klasy II A liceum wzięli udział w  wojewódzkich obchodach 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego .O godzinie 12 00 delegacja  młodzieży złożyła kwiaty przy tablicy pamiątkowej Jozefa Piłsudskiego na ulicy Kościuszki. Kolejnym punktem uroczystości był udział w przyjęciu urodzinowym w  gmachu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie .Okolicznościowe przemówienia wygłosili , prezes Związku Piłsudczyków  W. Ziarek ,wicewojewoda olsztyński i kurator oświaty .Następnie został rozstrzygnięty konkurs  prac  plastycznych ,,Józef Piłsudski  oczyma dziecka”. Wręczono nagrody  laureatom  .Na zakończenie odśpiewano ,, Pierwszą Brygadę ” i poczęstowano gości tortem urodzinowym . Ostatnim akordem obchodów z udziałem uczniów liceum  była  sesja naukowa zorganizowana na Wydziale Humanistycznym UWM przy ul. Kurta Obitza w Kortowie .Młodzież wysłuchała 4 referatów : ,,Domowa lekcja patriotyzmu –od bogatego paniczyka  do rewolucjonisty”, ,,Józef Piłsudski jako żołnierz”, ,, Miejsce marszałka w pamięci historycznej Polaków” i ,,Mniej znane twarze Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Opiekunem klasy był nauczyciel historii Mariusz Tyl .

bb

cc

dd