DSCN3195Collegium Rhetoricum
zajęło I miejsce podczas
Turnieju Debat Historycznych IPN w Olsztynie

22.03.2018 odbył się w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie regionalny Turniej Debat Historycznych. Collegium po raz trzeci bierze udział w Turnieju IPN, jednak po raz pierwszy turniej był rozgrywany w Olsztynie. Do turnieju przygotowywały się przez ponad dwa miesiące dwie drużyny Collegium. Jedna z nich wygrała wszystkie debaty przechodząc do finału, w którym zmierzyła się z reprezentacją z I Liceum. Finał wygraliśmy 3 do 0. Dzięki naszej wygranej II LO w Olsztynie będzie reprezentowało nasz region podczas finałów w Sejmie RP w Warszawie.

Nasza reprezentacja:

Paulina Borczak
Dominik Rudziński
Aleksandra Auksztulewicz
Aleksandra Kanaszyc
Matylda Wanago
Laura Wyłupska
Weronika Kiełbaszewska
Wiktoria Matczak

Tezy, nad którymi się pochyliliśmy brzmiały:

1.Irredenta była bardziej właściwą drogą wiodącą Polaków do niepodległości niż postawy pozytywistyczne – pracy u podstaw.

2. "...na stos rzuciliśmy swój życia los na stos, na stos" - Legiony Piłsudskiego nie przyczyniły się bezpośrednio do odzyskania niepodległości.

3. Roman Dmowski wniósł największy wymierny wkład spośród ówczesnych polskich liderów politycznych dla urealnienia marzeń o niepodległej ojczyźnie.

4. "Dąbrowszczacy" to nie tylko komunistyczni żołnierze walczący na rozkaz III Międzynarodówki Komunistycznej w Hiszpanii. 

5. We wrześniu 1939 r. II Rzeczypospolita Polska miała realne szanse nie przegrać walk obronnych.

6. PRL była „sowiecką kolonią”.

7. Kościół rzymsko-katolicki w powojennej Polsce był główną siłą uniemożliwiającą całkowite skomunizowanie Polski i Polaków.

Opiekun projektu: Anna Brzostek

DSCN2569

DSCN2826

DSCN3195