W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztyniezso1dorosli111

wchodzą:
II Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Nr 2
oraz Szkoły dla Dorosłych 


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(nauka w trybie 3-letnim)

i

Gimnazjum dla Dorosłych (nauka w trybie 3-letnim)


Do Liceum są przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli:
- gimnazjum
- 8-klasową szkołę podstawową(starego typu)
- zasadniczą szkołę zawodową
- lub osoby, które przerwały naukę w jakiejkolwiek szkole ponadgimnazjalnej (liceum, technikum - dzienne, wieczorowe lub zaoczne). Kandydaci z tych szkół będą przyjęci po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły wyników potwierdzonych świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym poziom wykształcenia.

Gotowe wzory podań znajdują się w sekretariacie ZSO Nr 1 w Olsztynie i na stronie szkoły www.zso1.olsztyn.pl w zakładce REKRUTACJA - Liceum dla Dorosłych

Nauczyciele uczący w szkołach dla dorosłych mają ukończone studia wyższe, część z nich jest egzaminatorami maturalnymi z certyfikatem OKE, a kolejni są w trakcie uzyskania tych certyfikatów. Słuchacze są więc uczeni i przygotowywani do egzaminu maturalnego przez wykwalifikowaną kadrę. Szkoła przeprowadza egzaminy maturalne dla słuchaczy i osób skierowanych przez OKE w Łomży. Zajęcia są prowadzone w salach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prezentacje multimedialne, pracownie komputerowe zapewniają dostęp do Internetu.

Nauka w trybie wieczorowym w godzinach 14.45 - 19.35

Zajęcia 3 - 4 razy w . Środy wolne od zajęć dydaktycznych.

Nauka w szkole jest bezpłatna.