zso1dorosli111Historia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

W roku 2001 minęło 56 lat od powstania I-go LiceumOgólnokształcącego dla Dorosłych, które uprzednio nosiło nazwę Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Olsztynie. W ciągu tych lat systematycznie powiększała się liczna słuchaczy, jak również liczba nauczycieli etatowych. W obecnych roku szkolnym 20 nauczycieli na stałe związanych jest z naszą szkołą. W istotny sposób wpływa to na pracę dydaktyczną. Wiele troski i uwagi Dyrekcja Szkoły oraz Rada Szkolna poświęcają sprawie zaopatrzenia Liceum we własne pomoce naukowe. Żywo rozwija się działalność kulturalna.

Uczniowie szkoły biorą czynny udział w życiu kulturalnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Podejmują zobowiązania i wykonują szereg prac społeczno-użytecznych, kulturalnych i takich, które wpływały i wpływają bezpośrednio na rozwój szkoły.

W roku 1970 Dyrektor Liceum mgr Laura Hess w uznaniu zasług odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących został mgrJanSzalacha.

W roku obecnym (2004) mamy 14 oddziałów w tym jeden nowopowstały 1 lo uzupełniający. Stała i wytężona praca związana z reformą oświaty wpływa w istotny sposób na rozwój naszego LO. Zmiana nastąpiła na stanowisku Dyrektora LO dla Dorosłych. Po wielu latach sumiennej pracy odszedł na emeryturę dyr. Jan Szalacha. Nowym dyrektorem został mgr Tomasz Szwałek.

Kolejny okres wytężonej pracy za nami (2006r). Liceum uzupełniające już na stałe zadomowiło się w naszej szkole. Nadal pracujemy ze zwykłym LO. Wpisaliśmy kolejnych absolwentów na naszą listę.

W roku 2012 Liceum uzupełniające zostało zamknięte. Decyzja oficjalna przypieczętowała jedynie stan faktyczny, gdyż nie mieliśmy już żadnego naboru.