Wychowawstwa w GimD i LOD
w roku szkolnym 2018/2019

LP

Imię i nazwisko wychowawcy

Semestr

Uwagi

 

Gimnazjum dla Dorosłych

 
 

Waldemar Dziakiewicz

IV GD

 
 

Eliza Wojtczak

V GD

 
 

Jolanta Maj

VI GD

 
 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

1.

Ewa Kowalewska

1 pG

 

2.

Katarzyna Czerniawska

3 pG

 

3.

Piotr Siwecki

5 pG