NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Informacja dla kandydatów do szkół wieczorowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie – Szkoły dla Dorosłych są szkołami państwowymi (nauka jest zupełnie bezpłatna, bez żadnych ukrytych kosztów), pracującymi w wieczorowym systemie kształcenia
 (przez 4 dni w tygodniu – oprócz środy).

Oferujemy możliwość uczenia się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (LOD pG) i  Gimnazjum dla Dorosłych (GimD).

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłychsą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli:

  • Gimnazjum
  • Zasadniczą Szkołę Zawodową (nowego typu)
  • 8 - klasową Szkołę Podstawową (starego typu)

lub osoby, które przerwały naukę w jakiejkolwiek szkole ponadgimnazjalnej (Liceum, Technikum)– mogą być przyjęte na semestry równorzędne, bądź wyższe – po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły – wyników potwierdzonych świadectwem lub innym dokumentem stwierdzającym poziom wykształcenia.

 

Wymagany dokument

Uwagi

1

Podanie o przyjęcie do szkoły

Gotowe wzory podań znajdują się w sekretariacie ZSO Nr 1 i na stronie internetowej szkoły www.zso1.olsztyn.pl  w zakładce Liceum dla Dorosłych – Nabór do szkoły

2

  1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

( do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych)

  1. Oryginał zaświadczenia
  2. Dwie aktualne fotografie

Informacje o naborze pod numerem tel. (089) 527-24-55

3

Uwaga!

Osoby starające się o przyjęcie na semestry wyższe świadectwa szkolne, indeksy – z poprzednich szkół.