II Liceum Ogólnokształcące 
im. K. I. Gałczyńskiego 
w Olsztynie

 Wydarzenie FB 2020

więcej informacji...

 

Od wielu lat szkoła zajmuje pierwsze miejsce w województwie warmińsko –mazurskim w ogólnopolskim rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". W 2014 roku uzyskaliśmy tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY. Jako jedyna szkoła publiczna w województwie prowadzi oddziały z nauczaniem dwujęzycznym. Językami wykładowymi w tych oddziałach są j.polski oraz j.niemiecki lub angielski ( do wyboru przez ucznia )
Szkoła dysponuje nowoczesnym monitoringiem, światłowodowym łączem z Internetem, czterema pracowniami komputerowymi (PC i Macintosh), dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, boiskami, Multimedialnym Centrum Informacji., Studiem Technik Multimedialnych, szkolnym radiem.
Każdy uczeń posiada własną szafkę na rzeczy osobiste. W szkole uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego. Funkcjonuje także gabinet pielęgniarki i stomatologiczny.
W szkole prowadzone są różne formy zajęć umożliwiające młodzieży rozwój zainteresowań. Należą do nich: chór, teatr, zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, konkursy, koncerty, warsztaty i obozy naukowe.W szkole prowadzone są zajęcia z łaciny klasycznej i medycznej. Każdego roku organizowany jest obóz narciarski.
Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, które zrzesza 30 najlepszych szkół z całego kraju.
Tradycją szkoły jest organizowanie każdego roku "Dnia Patrona", "Koncertu Młodych Talentów", wspólnych Wigilii klasowych oraz obozu adaptacyjnego i otrzęsin dla uczniów klas pierwszych.

Jeżeli jesteś ambitny, pracowity i zdyscyplinowany - to „DWÓJKA” jest szkołą dla CIEBIE!!!