Matura 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna - link

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - link

 

 

UWAGA MATURZYŚCI !

W związku ze zmianami w organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r,. poniżej zamieszczone zostały następujące informacje :

  1. NOWY wzór deklaracji maturalnej

Wzór znajduje się w załączeniu.

Należy zatem ponownie wypełnić deklarację maturalną.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji komputerowo, wydrukowanie jej, podpisanie i przekazanie dyrektorowi szkoły w jak najszybszym terminie.

         2.Osoby, które muszą mieć wyniki z części ustnej egzaminu ze względu na rekrutację na uczelnię zagraniczną, muszą złożyć odpowiedni wniosek do 8.02.2021 r. do dyrektora szkoły.

Pełna informacja dla tych osób i wzór wnioski znajduje poniżej.

 


Matura 2021 - część ustna
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
Wniosek o przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego 

  

Deklaracja maturalna dla byłych i tegorocznych absolwentów

2

Harmonogram egzaminów - termin główny

 logo pdf

3

Czas trwania egzaminów pisemnych

 logo pdf

4

Materiały i przybory pomocnicze na egzamin

 logo pdf

5

Egzamin z informatyki

 logo pdf

6

Olimpiady zwalniające z egzaminu

 logo pdf

7

Pełnomocnictwo do odbioru świadectwa dojrzałości

 logo pdf

8

Zakaz wnoszenia telefonów

 logo pdf

9

Opłata za egzamin maturalny

 logo pdf

10

Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu absolwentowi

 logo pdf

11

Wniosek absolwenta - do OKE -unieważnienie egzaminu - wgląd do dokumentacji

 logo pdf

12

Wniosek absolwenta - do OKE - egzamin w innej szkole niż macierzysta

 logo pdf

13

Wniosek absolwenta - do OKE - laureat lub finalista olimpiady - zmiana w deklaracji

 logo pdf

14

Wniosek absolwenta - do OKE - egzamin w terminie poprawkowym

 logo pdf

15

Wniosek absolwenta - do OKE - wgląd do pracy egzaminacyjnej

 logo pdf

16

Wniosek absolwenta - do OKE - weryfikacja sumy punktów

 logo pdf

17

Wniosek absolwenta - odwołanie do KAE od wyniku weryfikacji sumy punktów

 logo pdf

18

Wniosek absolwenta - opłata po 7 marca 2021

 logo pdf

19

Wniosek absolwenta - zwolnienie z opłaty za egzamin

 logo pdf