Gimnazjum Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. K.I. Gałczyńskiego
w Olsztynie

Powstało przy II Liceum Ogólnokształcącym, które od wielu lat zajmuje  pierwsze  miejsce  w województwie  warmińsko – mazurskim  w ogólnopolskim rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej".

Szkoła prowadzi oddziały z nauczaniem dwujęzycznym. Językami wykładowymi w tych oddziałach są j.polski oraz j.niemiecki lub j.angielski.

Kilkukrotnie byliśmy honorowani przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych.

W szkole prowadzone są różne formy zajęć umożliwiające młodzieży rozwój zainteresowań. Należą do nich: chór, teatr, zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, konkursy, koncerty, warsztaty i obozy naukowe. Dla uczniów wrażliwych na drugiego człowieka prowadzone są: grupa charytatywna "Cordis" oraz szkolne koło PCK. Każdego roku organizowany jest obóz narciarski, w którym jednocześnie uczestniczą uczniowie gimnazjum i liceum.
W Gimnazjum panuje przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyjająca pracy. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów świadczą o tym, że postrzegani jesteśmy jako bezpieczna i przyjazna szkoła.

W 12 oddziałach dobrze wyposażonej szkoły pod okiem doświadczonych nauczycieli rokrocznie uczy się około 400 uczniów. Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym, które zawsze znacznie przekraczają średni wynik w kraju czy regionie. Daje to możliwość kontynuacji nauki w najlepszych szkołach ponadgimnazjalnych miasta Olsztyna oraz innych miast kraju.

Dysponujemy nowoczesnym monitoringiem, światłowodowym łączem z Internetem, czterema pracowniami komputerowymi, dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, boiskami, Multimedialnym Centrum Informacji, szkolnym radiowęzłem. Każdy uczeń posiada własną szafkę na rzeczy osobiste. W szkole uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego. Funkcjonuje także gabinet pielęgniarki i stomatologiczny.

Mamy pełnowymiarową salę gimnastyczną, małą salę gimnastyczną, siłownię oraz nowoczesne boisko.

Tradycją Gimnazjum jest organizacja obozu adaptacyjnego dla uczniów klas pierwszych. Obóz taki odbywa się w pierwszych tygodniach września.

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, które zrzesza 30 najlepszych szkół z całego kraju. W roku 2011 Gimnazjum Nr 2 zdobyło tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Jeżeli jesteś ambitny, pracowity i zdyscyplinowany to „Dwójka” jest szkołą dla Ciebie!