KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
w OLSZTYNIE

 

przykładowy test kompetencji językowych

przykładowy test kompetencji językowych - klucz odpowiedzi

 

z życia klas dwujęzycznych - 2019/2020

z życia klas dwujęzycznych - 2018/2019

z życia klas dwujęzycznych - 2017/2018

z życia klas dwujęzycznych - 2016/2017

z życia klas dwujęzycznych - 2015/2016 

z życia klas dwujęzycznych - 2014/2015

z życia klas dwujęzycznych - 2013/2014

wymagania na poszczególne oceny w zakresie biologii
realizowane w systemie dwujęzycznym 

 

Co to jest klasa dwujęzyczna ?

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim to klasa  dla  uczniów, którzy zainteresowani są  kontynuacją intensywnej nauki  języka angielskiego. Jej ideą jest  takie rozszerzenie  kompetencji językowych  uczniów, by mogli podjąć studia za granicą oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. 

Czym różni się od innych klas ?

-  liczbą godzin  z języka angielskiego - 6 h w tygodniu

- komponentem Business English

- nauczaniem wybranych treści z niektórych przedmiotów w języku angielskim

- możliwością przygotowania się do egzaminu IELTS w ramach dodatkowych zajęć ujętych w planie lekcji

Co to jest   kształcenie  dwujęzyczne ?

Nauczanie  dwujęzyczne polega  na tym, że zajęcia z niektórych przedmiotów  np. biologia i geografia są prowadzone   częściowo po polsku,  częściowo po angielsku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość opanowania języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka jako narzędzia w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach studiów.

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie ?

- uczeń ma możliwość realizacji wszystkich  rozszerzeń obowiązujących w szkole

- zajęcia prowadzone są przez doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną

- uczeń ma możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie i zostać przygotowanym do:

•   podjęcia studiów na kierunkach: filologicznych - anglistyka, lingwistyka stosowana oraz  na zagranicznych uczelniach

•   wzięcia udziału w  olimpiadzie języka angielskiego oraz innych konkursach językowych, np. Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

•   podjęcie pracy w kraju i poza jego granicami.

- klasy dwujęzyczne  biorą udział w projektach z partnerami zagranicznymi

- zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, a uczniowie mogą  korzystać ze stałego dostępu do Internetu

Co należy zrobić, by dostać się do tej klasy ?

Kandydatów obowiązują zasady elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy kandydaci, z wyjątkiem laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, organizowanego przez Kuratorium w Olsztynie, mają obowiązek przystąpić do testu kompetencji językowych w terminie wyznaczonym przez szkołę.