KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
w OLSZTYNIE

 

nasze sukcesy

Z życia klasy dwujęzycznej niemieckiej

Przykładowy test kompetencji językowych - j. niemiecki

Przykładowy test kompetencji językowych - j. niemiecki-klucz odpowiedzi

Planowane konkursy

 

Co  to   jest klasa dwujęzyczna ?

 to klasa  dla  uczniów, którzy zainteresowani są  kontynuacją intensywnej nauki  języka niemieckiego. Jej ideą jest  takie rozszerzenie  kompetencji językowych  uczniów, by mogli podjąćstudiana renomowanych uczelniach niemieckiego obszaru językowego oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. 

Czym różni się od innych klas ?

-  liczbą godzin języka niemieckiego  6 h tygodniowo

-  zajęciami  z native speakerem

-  biologią, historią i geografią nauczanymi w systemie  dwujęzycznym

Co to jest   kształcenie  dwujęzyczne ?

Nauczanie  dwujęzyczne polega  na tym, że zajęcia z 3 przedmiotów  tj. historia, biologia i geografia są prowadzone   częściowo po polsku,  częściowo po niemiecku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość opanowania języka niemieckiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka  jako narzędzie  w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach  studiów. 

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie ?

-  uczeń ma możliwość realizacji wszystkich  rozszerzeń obowiązujących w szkole

- zajęcia prowadzone są przez doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną

- uczeń ma możliwość opanowania języka niemieckiego na  wysokim poziomie

- klasy dwujęzyczne  biorą udział w wymianach z niemieckimi szkołami w Offenburgu,  Blombergu  i  Gelsenkirchen -  projekt teatralny  

- uczniowie tej klasy mają możliwość uzyskania nieodpłatnie certyfikatu językowegoDeutschesSprachdiplom  der Kultusministerkonferenz  na poziomie B2/ C1  - DSD II. Zdanie tego egzaminu oraz polskiej matury uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego (więcej o DSD >>>)

- zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, a uczniowie mogą  korzystać ze stałego dostępu do Internetu,  odpowiednich podręczników    czy  czasopism młodzieżowych w języku niemieckim. 

Co należy zrobić , by dostać się do tej klasy ?

Kandydatów obowiązują zasady elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy kandydaci, z wyjątkiem laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, organizowanego przez Kuratorium w Olsztynie, mają obowiązek przystąpić do testu predyspozycji językowych w terminie wyznaczonym przez szkołę.